Asmin

Asmin

ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ

TESCİL YILI: Trakya Tarımsal Araştırma Ensititüsü tarafından adaptasyon çalışmaları sonucu geliştirilen ekmeklik buğday çeşitidir.

MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Beyaz başaklı,kılıçlı bir çeşittir.Başakları uzun olup dik,yarı eğik bir görünüm arzeder.Bitki boyu 80-85 cm'dir.Tanesi iri-orta iri,kırmızı renkli  ve sert-yarı sert yapıdadır.

TARIMSAL ÖZELLİKLERİ: Kışlık bir çeşit olup soğuklara dayanıklığı iyidir.Marmara Bölgesi ile kışlık ekim yapılan diğer bölgelerde her türlü alanlarda ve toprak yapısında ekimi tavsiye edilir.Kardeşlenme kapasitesi iyi olup verim potansiyeli yüksektir(450-750 kg/da).Orta erkenci, orta boylu ve sağlam saplı çeşit olup yatmaya karşı dayanıklıdır.Kullanılacak tohumluk miktarı m2'ye 450-550 tane (18-22 kg/da), uygulanacak gübre miktarı 12-15 kg/da saf azot olacak şekilde yapılmalıdır.

PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Külleme, kahverengi pas ve kök hastalıklarına karşı töleranslıdır.Kahverengi pasa ve yatmaya karşı bölgenin en dayanıklı çeşidi konumundadır.

KALİTE ÖZELLİKLERİ: Ekmeklik kalitesi iyi bir çeşittir.Bin dane ağırlığı 38-45 gr. hektolitre ağırlığı 76-82 kg, Protein oranı %13-15, Protein oranı %13-15, Un verimi %68-72, Sedimantasyon 45-55 ml, Gecikmeli Sed. 43-58 ml, Gluten %35-47, Gluten İndeksi %70-80, Absorbsiyon oranı %60-70 ve Enerji değeri 250-295 arasındadır.