Asuncion

Asuncion

ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ

TESCİL YILI: İtalyan orjinli bir çeşit olup, 2013 yılında firmamız tarafından üretim izni alınmıştır.

MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Beyaz başaklı,kılıçlı bir çeşittir.Başakları uzun olup yarı eğik bir görünüm arz eder.Bitki boyu 70-95 cm'dir.Tanesi orta iri,kırmızı renkli  ve sert-yarı sert yapıdadır.

TARIMSAL ÖZELLİKLERİ: Kışlık bir çeşit olup soğuklara dayanıklığı iyidir.Marmara Bölgesi ile kışlık ekim yapılan diğer bölgelerde özellikle taban-yarı taban toprak yapısında kısa boyundan dolayı ekimi tavsiye edirilir.Kardeşlenme kapasitesi iyi olup verim potansiyeli yüksektir(550-950 kg/da).Orta erkenci, orta boylu ve sağlam sağlı bir çeşit olup yatmaya karşı dayanıklıdır.Kullanılacak tohumluk miktarı m2'ye 450-550 tane (18-22 kg/da), uygulanacak gübre miktarı 15-20 kg/da saf azot olacak şekilde yapılmalıdır.

PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Küllemeye orta dayanıklı, sarı ve kahverengi pasa dayanıklı, kök hastalıklarına karşı toleranslıdır.

KALİTE ÖZELLİKLERİ: Tanesi kırmızı yarı sert ve orta iri yapıda olup ekmeklik kalitesi iyidir.Bin dane ağırlığı 36-42 gr.Hektolitre ağırlığı 75-80 kg, Protein ortanı %12-14, Un verimi %65-70, Sedimantasyon 35-45 ml, Gecikmeli sedim 40-50 ml, Glüten %35-45, Glüten indeksi %70-80, Absorbsiyon oranı %60-65 ve Enerji değeri 250-280 arasındadır.