Beğendik

Beğendik

ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ

TESCİL YILI: Yerli bir çeşit olup firmamız mühendisleri tarafından geliştirilmiştir.2013 yılında üretim izni almıştır.

MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Beyaz başaklı,kılıçlı bir çeşittir.Başakları uzun olup yarı eğik bir görünüm arz eder.Bitki boyu 90-100 cm'dir.Tanesi kırmızı renkli sert-yarı sert olup çok iridir.

TARIMSAL ÖZELLİKLERİ: Kışlık bir çeşit olup soğuk ve kurak şartlara dayanıklılığı çok iyidir.Kardeşlenme kapasitesi yüksektir.Normal şartlarda yatmaya dayanıklı olup verim potansiyeli yüksektir.(450-750)Marmara Bölgesi ile kışlık ekim yapılan bütün bölgelere önerilen bir çeşittir.Her tür toprakta yetiştirilebilir.Kullanılacak tohumluk miktarı m2'ye 450-50 tane (20-22kg/da), uygulanacak gübre miktarı 13-16 kg/da saf azot olacak şekilde yapılmalıdır.

PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Sarı pasa, kahverengi pasa, kök ve kök boğaz hastalıklarına dayanıklıdır.Küllenmeye karşı töleransldırı.

KALİTE ÖZELLİKLERİ: Ekmeklik kalitesi iyi bir çeşittir.Bin dane ağırlığı 45-55 gr.Hektolitre ağırlığı 75-80 kg, Protein ortanı %12-15, Un verimi %69-74, Sedimantasyon 45-55 ml, Gecikmeli sedim 48-60 ml, Glüten %30-40, Glüten indeksi %75-85, Absorbsiyon oranı %60-70 ve Enerji değeri 260-300 arasındadır.