Tekirdağ

Tekirdağ

ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ

TESCİL YILI: Trakya Tarımsal Araştırma Ensititüsü tarafından adaptasyon çalışmaları sonucu geliştirilen ekmeklik buğday çeşitidir.

MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Beyaz başaklı,kılıçlı bir çeşittir.Başakları uzun olup dik,yarı eğik bir görünüm arzeder.Bitki boyu 80-85 cm'dir.Tanesi iri-orta iri,kırmızı renkli  ve sert-yarı sert yapıdadır.

TARIMSAL ÖZELLİKLERİ: Kışlık bir çeşit olup soğuklara dayanıklığı iyidir.Marmara Bölgesi ile kışlık ekim yapılan diğer bölgelerde her türlü alanlarda ve toprak yapısında ekimi tavsiye edilir.Kardeşlenme kapasitesi iyi olup verim potansiyeli yüksektir(450-750 kg/da).Orta erkenci, orta boylu ve sağlam saplı çeşit olup yatmaya karşı dayanıklıdır.Kullanılacak tohumluk miktarı m2'ye 450-550 tane (18-22 kg/da), uygulanacak gübre miktarı 12-15 kg/da saf azot olacak şekilde yapılmalıdır.

PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Külleme, kahverengi pas ve kök hastalıklarına karşı töleranslıdır.Kahverengi pasa ve yatmaya karşı bölgenin en dayanıklı çeşidi konumundadır.

KALİTE ÖZELLİKLERİ: Tanesi kırmızı yarı sert ve orta iri yapıda olup ekmeklik kalitesi iyidir.Bindane ağırlığı 36-40 gr.Hektolitre ağırlığı 76-80 kg, Protein ortanı %12-14, Un verimi %65-70, Sedimantasyon 40-50 ml, Gecikmeli sedim 45-55 ml, Glüten %35-45, Glüten indeksi %70-80, Absorbsiyon oranı %60-65 ve Enerji değeri 260-290 arasındadır.