TATLICAK-97

TATLICAK-97

ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ

TESCİL YILI: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal araştırma Enstitüsü Tarafından 1997 yılında tescil olmuştur.

MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Açık kahverengi başaklı,kılçıklı bir çeşittir. Bitki boyu 110-120 cm'dir.Tanesi orta iri,kırmızı renkli  ve sert-yarı sert yapıdadır.

TARIMSAL ÖZELLİKLERİ: Adaptasyon kabiliyeti yüksektir; Ülkemizin bütün bölgelerinde kuru ve sulu alanlarda yetişir. Toprak ve iklim yönünden seçici değildir. Kurak töleransı yüksektir. Tuz, bor fazlalığı, mikro element noksanlığı, kış zararı, kuraklık ve hastalıklara dayanıklı ve stabil bir çeşit olup her koşulda iyi verim verdiği için beğeni toplamaktadır. Kullanılacak tohumluk miktarı m2'ye 500-550 tane (20-22 kg/da), üst gübrelemesi ilkbaharda erken dönemde (Şubat-Mart) bir kerede veya ikiye bölünerek ikinci kısmı (Nisan-Mayıs) ayında olacak şekilde yapılmalıdır.

PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Küllemeye orta dayanıklı, sarı ve kahverengi pasa dayanıklı, kök hastalıklarına karşı toleranslıdır.

KALİTE ÖZELLİKLERİ: Tanesi açık kahverengi yarı sert ve orta iri yapıda olup yemlik kalitesi ve ekmek karışım kalitesi iyidir.Bin dane ağırlığı 35-41gr.Hektolitre ağırlığı 73-79 kg, Protein ortanı %12-15 Sedimantasyon 26-42 ml arasındadır.